Transformarea Digitală a Companiei de apă și canal. Foaia de parcurs.

23 mart., 2021 | Transformarea digitală a apei

Ce este transformarea digitală?

Transformarea digitală poate fi definită ca adaptarea proceselor industriale ale unei companii prin utilizarea noilor tehnologii (Big Data, IoT, Inteligență Artificială, etc.) pentru îmbunătățirea funcționării interne, precum și pentru creșterea satisfacției clientului final.

În domeniul utilităților de apă, există o mare varietate de probleme pe care companiile din sector trebuie să le abordeze, inclusiv gestionarea secetei, rețelele de distribuție și canalizare ineficiente sau numărul mare de procese existente în stațiile de captare, tratare sau epurare a apei.

Aplicată sectorului utilităților de apă, transformarea digitală implică adoptarea unor sisteme tehnologice avansate care permit monitorizarea și acționarea proceselor pe parcursul întregului ciclu de gestiune a apei, de la captare până la descărcare înapoi în mediu, inclusiv gestionarea relațiilor comerciale cu utilizatorii finali.

Cum se realizează o transformare digitală cu succes?

Transformarea digitală a companiei de apă și canal se fundamentează pe trei piloni principali: Procese, Tehnologie, Oameni, acționând în strânsă corelație. Cele mai bune practici și lecțiile învățate până în prezent, arată că transformarea digitală de success se desfășoară în cadrul unui proiect dedicat, și cu asistența unui consultant specializat.

Există o gamă largă de instrumente care pot fi utilizate de companiile de apă și canal pentru a-și îmbunătăți procesele industriale. Unele dintre aceste instrumente sunt enumerate mai jos:

 • Sensorizare, monitorizare și predicție: utilizarea senzorilor în diferitele active ale rețelelor și instalațiilor sau instalarea contoarelor inteligente permite companiei să monitorizeze toate procesele care au loc în instalațiile operate.
 • Controlul și acționarea de la distanță a activelor: senzorizarea activelor, în afară de furnizarea de informații pentru monitorizarea procesului, permite acțiuni directe asupra acestor active. În acest fel, este posibilă centralizarea tuturor proceselor industriale ale companiei care administrează serviciul într-un singur punct.
 • Algoritmi de prelucrare a datelor: utilitățile de apă generează un volum mare de date în mod continuu (detectarea activelor, facturare, comunicări cu clienții etc.). Utilizarea algoritmilor și tehnicilor de învățare automată permite o exploatare eficientă a acestor date, aducând valoare adăugată companiei și oferindu-i noi instrumente pentru luarea inteligentă a deciziilor.
 • Digital Twin (Replica Digitală): Replicile digitale sunt instrumente care au capacitatea de a integra informațiile generate de senzorii instalați în infrastructuri cu informații din alte surse, cum ar fi informațiile meteorologice, pentru a crea o simulare care să permită monitorizarea rețelei, precum și generarea de diferite scenarii pentru a îmbunătăți procesele decizionale.
 • Software: Introducerea de noi tehnologii pentru gestionarea eficientă a ciclului apei, cum ar fi platforme Big-Data, Machine Learning, AI, senzorizare masivă pentru macro / micro contorizare, SCADA, IoT etc. Au fost puse bazele dezvoltării diferitelor soluții software pentru industria apei (Smart Water Technologies) care îmbunătățesc eficiența operațională în companiile responsabile de gestionarea resurselor hidrice. Software-ul care se selectează pentru transformarea digitală a utilităților de apă trebuie să fie:
 • Agnostic: trebuie să fie capabil să proceseze diferitele surse de date independent de furnizori și tehnologii.
 • Modular: Componentele software trebuie să poată fi activate sau dezactivate pentru adaptarea la nevoile specifice ale companiei de apă și canal în fiecare moment.
 • Interconectabil: Software-ul trebuie să aibă capabilitatea de a se conecta cu alte platforme sau soluții.
 • Scalabil: Să permită integrarea ușoară și simplă a elementelor noi de gestionat, fără afectarea funcțiilor critice curente și a calității serviciului existent. De asemenea, să garanteze o performanță stabilă pe măsură ce baza de date procesată și arhivată crește.

Beneficiile transformării digitale?

Există o listă lungă de beneficii derivate din implementarea tehnologiilor menționate în secțiunea anterioară în procesele industriale ale utilităților de apă. Iată o listă cu unele dintre cele mai importante beneficii:

 • Beneficii economice
 • Îmbunătățirea eficienței hidraulice a rețelelor de apă potabilă derivată din senzorizarea și monitorizarea acestora face posibilă reducerea volumului de apă neaducătoare de venituri (NRW), adică a volumului de apă injectat în rețea, dar care nu este facturat.
 • Utilizarea contoarelor inteligente și a sistemelor de facturare și de management de colectare avansate îmbunătățește capacitatea companiei de a detecta frauda la nivelul de consum sau a erorilor de management comercial, cu impact direct asupra veniturilor.
 • Utilizarea algoritmilor și geolocalizarea activelor și contoarelor face posibilă optimizarea planificării rutelor pentru operarea și întreținerea rețelei, precum și pentru facturare. Acest lucru are un impact direct asupra reducerii costurilor de operare și reduce ciclurile de facturare.
 • Beneficii tehnice
 • Colectarea datelor într-un mod ordonat și sigur și exploatarea acestora ajută la gestionarea mai eficientă a infrastructurilor.
 • Algoritmii inteligenți permit, de asemenea, stabilirea unor planuri și strategii de întreținere predictive, extinzând durata de viață utilă a activelor și îmbunătățind timpul de răspuns la evenimente critice.
 • Utilizarea replicilor digitale ale instalațiilor și echipamentelor crește capacitatea companiei de a lua și implementa decizii în cazul unor evenimente specifice, precum situații de cerere mare de apă, inundații, executarea lucrărilor care necesită întreruperea serviciului etc.

Pe scurt, beneficiile obținute de companiile de apă și canal constau într-o eficiență crescută în utilizarea resurselor de apă și îmbunătățirea calității serviciului oferit cetățenilor.

Obiectivele procesului?

Domeniul de aplicare al transformării digitale se extinde la toate sistemele tehnologice și infrastructurile de distribuție a apei potabile și a canalizării gestionate de client, iar scopul său este de a oferi companiei instrumentele necesare pentru a întreprinde procesul de transformare digitală.

Obiectivele generale sunt enumerate mai jos:

Prestarea eficientă a serviciilor

Acest prim obiectiv de bază se referă la îndeplinirea sarcinilor pentru care a fost creat serviciul de consultanță. Se înțelege că acest prim obiectiv este acoperit prin munca zilnică a personalului dedicat acestui serviciu și completarea rapoartelor și proceselor verbale ce vor fi livrate odată cu finalizarea procesului.

Gestionarea eficientă a serviciului

Următorul obiectiv urmărește să aibă un control eficient al serviciului de operare apă și canal, prin organizarea proceselor și furnizarea informațiilor necesare pentru a controla și verifica munca efectuată de personalul intern sau extern.

Procese cunoscute

Acest obiectiv urmărește elaborarea unei hărți de procese, în așa fel încât să se obțină o „organizare plană” astfel încât cunoștințele tehnice să nu mai fie depozitate doar în oameni sau în departamente, ci să fie transferate proceselor în sine, astfel încât fiecare department funcțional să dedice resursele necesare executării acestor procese.

În acest fel, departamentele sau zonele funcționale ale companiei vor înceta să mai fie silozuri de informații și vor deveni structuri orizontale în slujba proceselor prin care rulează întregul proces de producție.

Îmbunătățirea continuă

Odată ce obiectivele gestionării eficiente a serviciilor și procesele cunoscute au fost atinse, următorul pas este să ne asigurăm că sistemele informaționale utilizate, precum și setul de senzori instalați în rețea, sunt în continuă îmbunătățire și adaptabilitate atât la nevoile companiei cât și la nevoile cetățenilor cărora li se oferă serviciul.

Vizibilitatea la nivelul cetățeanului

În cele din urmă, și după îndeplinirea obiectivelor anterioare, se va proceda la informarea și comunicarea acțiunilor întreprinse pentru a restitui cetățeanului încrederea în companie. Acest obiectiv își propune să deschidă o fereastră de comunicare bidirecțională cu cetățenii, astfel încât aceștia să perceapă valoarea muncii depuse în cadrul companiei pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor.

Metodologie

În această secțiune se prezintă un rezumat schematic al metodologiei care trebuie urmată în activitatea de consultanță:

Colectarea inițială a datelor

În timpul fazei de colectare a datelor, toate informațiile necesare vor fi colectate cu privire la zonele companiei care urmează să fie transformate. Printre altele, vor fi colectate date privind următoarele aspecte:

 • Structura internă a organizației. Organigrama fiecărei zone funcționale implicate în procesul de transformare digitală.
 • Inventar
 • Baza de clienți (distribuție în funcție de tipul de abonat sau consum).
 • Activele administrate de companie, care pot include componentele rețelelor de distribuție și canalizare (țevi, supape, puțuri, pompare etc.) sau componentele instalațiilor de tratare, desalinizare și purificare a apei potabile.
 • Contoare, împreună cu informații asociate, cum ar fi indicatorul de presiune sau identificatorul punctului de alimentare.
 • Software
 • Instrumente utilizate pentru gestiunea contabilității
 • Portal online și sistem de asistență pentru clienți
 • Software utilizat pentru digitalizarea activelor
 • Sisteme de informații geografice (GIS) utilizate
 • Sisteme pentru comunicații interne
 • Set de aplicații sau sisteme utilizate pentru monitorizarea și / sau gestionarea de la distanță a activelor.
 • Hardware
 • Echipamente utilizate pentru comunicații între zonele funcționale.
 • Sisteme de transmitere a informațiilor de la active la centrul de control al companiei.
 • Reglementări legale
 • Reglementări locale privind metrologia și telecomunicațiile.
 • Reglementări privind instalarea contoarelor și a altor echipamente în spații publice și private.

Pe de altă parte, se va începe o fază de interviuri cu diferiții responsabili cu funcționarea serviciului, inclusiv cu următoarele departamente:

 • Tehnologia informației
 • Hardware și comunicații
 • Operare infrastructură
 • Întreținere infrastructură

Astfel, obiectivul interviurilor este de a detecta punctele tari și punctele slabe din domeniile de responsabilitate ale fiecărui angajat sau manager. Aceste informații vor fi colectate prin interviuri personale și completarea chestionarelor.

Analiza și diagnosticarea datelor

Pe baza datelor colectate, va fi elaborat un program de nevoi care detaliază deficiențele sistemelor furnizorului de servicii în ansamblu, acordând o atenție specială următoarelor aspecte:

 • Nivelul de maturitate tehnologică a companiei
 • Procese industriale cheie în furnizarea serviciului
 • Dependențe interne și externe
 • Competențele domeniului (domeniilor) care urmează să fie digitalizate.

Scopul programului de identificare a nevoilor va fi realizarea unui diagnostic care va stabili liniile generale care vor ghida strategia de lucru care trebuie urmată de companie pentru finalizarea cu succes a propriului proces de transformare digitală.

Proiectarea și propunerea soluțiilor

După elaborarea diagnosticului principalelor probleme care afectează procesele sau activele industriale ale clientului, va începe o fază de propunere de soluție. Trebuie remarcat faptul că, având în vedere natura serviciului, punerea în aplicare a soluțiilor propuse este în afara domeniului de activitate.

În continuare se prezintă o listă neexhaustivă de propuneri ce pot fi incluse în această fază:

 • Propuneri de natură organizațională
 • Elaborarea unei hărți a proceselor companiei
 • Sisteme interne de îmbunătățire a comunicării pentru adaptarea la noile procese definite.
 • Propuneri legate de infrastructură
 • Implementarea contoarelor de debit și presiune și sectorizarea rețelelor de distribuție.
 • Instalarea contoarelor inteligente sau, în caz contrar, a modulelor de comunicații cu sistemul de management centralizat pentru monitorizarea eficientă a consumului la nivel individual, precum și pentru pregătirea eficientă a balanțelor de apă.
 • Sensorizarea activelor industriale aparținând rețelelor și instalațiilor administrate de companie.
 • Propuneri pentru îmbunătățirea calității informațiilor
 • Dezvoltarea unui registru de clienți și active
 • Crearea unei baze de date în format GIS / ERP a rețelelor și activelor.
 • Propunere de implementare a unei platforme software integrate pentru gestionarea informațiilor
 • Stabilirea mecanismelor de comunicare între activele senzorizate și platforma integrată pentru a centraliza informațiile din diferite surse.
 • Importul datelor din sursele de informații interne ale clientului (GIS, baze de date, ERP etc.).
 • Centralizarea tuturor informațiilor într-un singur depozit pentru acces ușor și servicii cu valoare adăugată.
 • Implementarea sistemelor algoritmice și de învățare automată pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată.
 • Achiziționarea modulelor critice ale platformei integrate pentru gestionarea diferitelor servicii legate de funcționarea rețelelor și instalațiilor de apă potabilă și uzată (citire la distanță, detectarea scurgerilor, ciclul comercial etc.).

Soluțiile propuse vor fi justificate din punct de vedere tehnic și economic.

Planificare operațională

Pentru implementarea transformării digitale, este esențială crearea și actualizarea diagramei Gantt (sau alt instrument de planificare) în care sarcinile vor fi detaliate și definite într-un mod adecvat, cu obiectivul principal că toți actorii din organizație să aibă posibilitatea de a cunoaște cu exactitate termenele limită, procesele în desfășurare și următorii pași.